โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การรักษาภาวะสมองเสื่อม สำหรับแพทย์”

Registration

อัตราค่าลงทะเบียน 2500 บาท

**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียน กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ 023069899 ต่อ 2176
กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ


   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "