Neurology for non neurologist สถาบันประสาทวิทยา


กำหนดการประชุม

VDO Rerun

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "